Samancor Skole Projek

HTS Witbank bied vakleerlingskappe in Elektriese en Meganiese velde

Ons bied vakleerlingskappe in Elektrisiën, Fitters, Diesel mechanics, Boilermaking en Millwrights.

Die werwingsproses begin reeds in Gr 10, waar leerders aansoekvorms ontvang. Die keuringsproses begin waar leerlinge op hul Wiskunde en Wetenskap punte gekeur word.

Suksesvolle kandidate gaan deur verskeie deurlopende assesserings waarna ‘n kortlys saamgestel word. Hierdie kandidate word dan genooi vir onderhoude wat deur Samancor Chrome behartig word.

Samancor Chrome stel dan ongeveer 10 leerlinge aan om  die skoolprogram by te woon – ook bekend as ‘generic training’, vry van enige kostes. Daar word van hul vereis om gedurende skool en sekere skoolvakansies hul deurlopende opleiding by te woon, tot hul dan hul Gr 12 slaag met ‘n minimum gemiddeld in Wiskunde en Wetenskap van 40%.

Kwalifiserende Gr 12-leerlinge word dan dadelik aangestel as Vakleerling deur die maatskappy en ook geregistreer  by MARSETA.

Hul word uitgeplaas vir verdere opleiding by Middelburg Ferrochrome se Hoof opleidingsentrum waar hul dan hul “trade specific” of keuse van vakleerlingskap, voltooi.

Na voltooiing van opleiding in spesifieke ambagte word HTS se leerlinge aan Ferrometals gegee om met hul loopbaan as Gekwalifiseerde technician te werk.

By HTS Witbank is ons trots om te sê da tons “Appies” van dié bestes op die Samancor Chrome Skole Program presteer.

Mnr A Collen (Millwright, N6) is reeds vanaf 2015 ons fasiliteerder tussen HTS Witbank en Samancor Chrome.