Akademie

HTS Witbank

Uitmuntende Akademie

Gr.8's betree ons klasse met entoesiasme, 'n magdom vrae en meer vryheid as in die laerskool.

 

Hulle word nie meer gesien as kinders nie, maar as tieners. Hier in die hoërskool leer hulle baie oor hulself en die lewe in die algemeen. Ontwikkeling van 'n eie identiteit vind plaas en ons as personeel lei hul om verantwoordelike keuses te maak. Ons kweek by ons leerders 'n liefde vir lees, om te luister na die regte mense, goeie rolmodelle te hê sodat wyse keuses u kind kan beskerm teen slegte situasies waarin 'n tiener kan beland.

 

Ons leer hul goeie maniere, Christelike waardes, hardwerkendheid en om nooit op te gee nie. By HTS Witbank kry elke kind die geleentheid om hul talente optimaal te ontwikkel. HTS Witbank lê 'n sterk fondasie vir die pad van môre, sodat elke kind 'n toekoms van hoop kan hê. Ons personeel het 'n passie vir onderwys en kinders en het al talle toekennings by die departement losgeslaan en dit is hoekom Bloues een van die top presterende skole in die omgewing is.

 

Puik wiskunde en wetenskap onderwysers is die sleutel tot akademiese sukses. HTS Witbank het die volgende trofee vir prestasies in die velde losgeslaan:

 • 2020 Beste Wiskunde en Fisiese Wetenskappe Resultate Witbank Circuit 1
 • 2019 Fisiese Wetenskappe Resultate Witbank Circuit 1

 

HTS Witbank bied ook Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskappe as vakkeuses aan. HTS Witbank is 'n top akademiese skool met 'n volledige tegniese studierigting.

 

'n Vrye vakkeuse:  Gr. 10-12, wat beteken geen vaste vakpakkette nie.

PRESTEER

Akademie

Graad 8-9

Akademie

Graad 8-9

HTS Witbank is ‘n openbare skool, gevolglik is die kurrikulum en vakkeuse onderhewig aan die riglyne en vereistes van die Onderwysdepartement en Departement van Basiese Onderwys.

 

Gr. 8 – 9 staan bekend as die Senior Fase en bestaan uit nege verskillende leerareas.

 • Afrikaans Huistaal / Eerste Addisionele Taal
 • English First Additional Language / Home Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Sosiale Wetenskap
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Lewensoriëntering
 • Tenologiese Wetenskap
 • Skeppende Kunste

 

‘n Leerder moet :

 • 50% in ‘n Huistaal / Home Language behaal
 • 40% in ‘n Addisionele Taal / First Additional Language behaal
 • 40% in Wiskunde behaal

 

In Gr. 9 word aanlegtoetse geskryf, ontleed en volledige terugvoer word aan ouers gegee.

In Gr. 9 moet leerders vakkeuse doen vir Gr. 10 – 12.

 

VAKKEUSES

 • Die Gr. 9 leerders se vakkeuse vir Gr.10 – 12 kan nie aan die kind alleen oorgelaat word nie.

 

Dit is die verantwoordelikheid van die ouer om leiding en steun aan die kind te gee en saam ‘n ingeligte besluit te neem.

 • Die skool se verantwoordelikheid is om inligting en advise aan die ouer en kind te gee.
 • Die keuse van elke leerder word deur die skool geverifieër en gekontroleer.
 • Die PAM-dokumente bepaal die klasgrootte en hoeveelheid leerders wat die betrokke vak kan neem in ‘n klas, wat dan die beskikbaarheid van die vak op die skoolrooster bepaal.

HTS Witbank Gr 9 Vakkeuseboekie

HTS Witbank Aansoekvorm

HTS Witbank Application Form

htswitbank

Akademie

Graad 10-12

Akademie

Graad 10-12

Nasionale verpligte vakke:

Afrikaans, Engels, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering


Keusevakke:

Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Rekenaartoepassingstegnologie, Rekeningkunde, Toerisme, Besigheidstudies, Geografie, Ingenieursgrafika & Ontwerp, Drama, Inligtingstegnologie en Tegniese Studierigting


Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap kan geneem word in hierdie studierigting in plaas van suiwer Wiskunde en Fisiese Wetenskap. HTS Witbank beskik oor 3 opgegradeerde Tegniese Werkswinkels wat toegerus is met puik toerusting.

 

Leerders kan in graad 10 ‘n Tegniese Studierigting volg met drie tegniese vakke om van te kies:

 • Meganiese Tegnologie
 • Elektriese Tegnologie
 • Siviele Tegnologie.

 

Graad 9-leerders kry die geleentheid om hul praktiese assessering take in die Tegnologie werkswinkel gedurende praktiese tydperke te voltooi.

htswitbank

Werk

Tyd

Leer

'n Wêreld van

Akademie

Kom en ontdek jou potesiaal in 'n omgewing waar jy die geleentheid gebied word om jou toekoms te bepaal.

 • Die Geleentheid

 • Presteer

 • Erkenning