Vakkeuses

Hier by Hts Witbank, bied ons die geleentheid om ‘n Akademiese loopbaan te volg of in ‘n Tegniese rigting verder te kwalifiseer.

Ons bied die volgende vakkeuses vanaf Gr 10

Twee studierigtings

Tegniese studierigting

Verpligte vakke

 • Afrikaans
 • Engels
 • Lewensoriëntering
 • Ingenieursgrafika & Ontwerp

Kies dan EEN van die volgende vakke:

 • Elektriese Tegnologie
 • Meganiese Tegnologie
 • Siviele Tegnologie

en TWEE van die volgende vakke:

 • Wiskunde  of  Tegniese wiskunde
 • Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

Algemene akademiese studierigting

Verpligte vakke

 • Afrikaans
 • Engels
 • Lewensoriëntering

Kies EEN van die volgende:

 • Wiskunde of  Wiskundige geletterdheid

Kies DRIE van die volgende vakke:

 • Natuurwetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Rekeningkunde
 • Toerisme
 • Besigheidstudies
 • Rekenaar Toepassings Teg.
 • Inligtingstegnologie
 • Ingenieursgrafika & Ontwerp
 • Geografie
 • Drama

Leerders wat van vakke wil verander moet asb die applikasie vorm voltooi en e-pos aan ronel@htswitbank.co.za