Skoolfonds

Skoolfonds en bank besonderhede

HTS Witbank se skoolfonds is tans R17 000 per annum per leerder.

 

Die bankbesonderhede is as volg:

HTS Witbank

  • ABSA Bank
  • Rekeningnommer: 136 039 02 99
  • Takkode: 632005