Beheerliggaam

Beheerliggaam

Mnr. Gregory Beck – Voorsitter

Mnr. Nellis Bester – Ondervoositter

Lede:

Me. Lienie Botha – Skoolhoof

Mnr. Johan Dempsey

Mnr. Ben Welgemoed

Me. Heleen Walker

Me. Celia Gould

Mnr. Patrice Gautier

Mnr. Johan Koekemoer

Me. Thea Immelman

Mnr. Morné van der Merwe

Mnr. Tuis Cronje

Me. Magda Wolmarans

Me. Esme Pieters

Mnr. Rudy Kok